В навечерието на нова година млада двойка реши да скрепи с брак любовта си. На 29 декември Алие и Сюлейман казаха заветното „Да“ в присъствието на своите близки и приятели. Това е четиринадесетия и последен брак за 2017г. в гр.Сърница. За територията на цялата община сключените граждански бракове са 19, като тенденцията се запазва в същите параметри като от 2016г. В последните години се наблюдава увеличаване на младите двойки, който желаят да сключат граждански брак.

Явлението се дължи на различни социални показатели, основните сред които са административните облекчения за съпрузите при получаване на социални придобивки и стабилизиране на икономическата ситуация в страната.

За сметка на това обаче са намалели ражданията. За 2017г. в Община Сърница са се родили 40 бебета, което е с 20 % по малко в сравнение с 2016г., когато сме имали 51 нови жители, обобщават от администрацията.
Екипът на общинска администрация пожелава на младото семейство Айри дълъг съвместен живот, изпълнен с любов и щастие, подкрепен с взаимни грижи и компромиси.