Областната дирекция на МВР в Пазарджик работи активно във взаимодействие с местната власт за превенция на престъпността опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите в региона.

Едно от тези направления на взаимодействие е изграждането на системи за видеонаблюдение. Още през юни 2015 година директорът на ОДМВР-Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев изпрати писма до кметовете на общини и Общинските съвети. С тях той призова местните власти да обърнат сериозно внимание на възможностите за изграждането на системи за видеонаблюдение.

До момента има изградени системи на територията на общините Септември, Пещера, Брацигово, Белово, Ракитово, Панагюрище и Стрелча. Те обхващат в различна степен периметър от централните градски части и входно-изходните артерии. Всяка една система има предвидена възможност за надграждане с допълнително камери и софтуер. В Пазарджик и Велинград са разработени проекти за изграждане системи за видеонаблюдение и са предприети стъпки за тяхното финансиране и цялостно изграждане.

Припомняме, че тези системи, разположени по подходящ и ефективен начин на точки определени след внимателен анализ на средата за сигурност са метод, който е доказал своята ефективност, както по отношение на превенцията, така и при работата по разкриването на конкретни престъпления и други закононарушения.