Срокът на бедственото положение, обявено със заповед на кмета на Община Пазарджик Тодор Попов изтече на пети януари. Не се налага удължаване, тъй като вече е сключен договор № 99-ЗОП-4/15.01.2018г. с участника спечелил в проведената обществена поръчка за „Избор на оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“ – ДЗЗД „РД-Пазарджик 2017“ .

Изпълнителят по договора ще извършва дейностите по стопанисване и експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик – I-ва клетка и съпътстваща инфраструктура, което ще обслужва девет общини от област Пазарджик, а именно Пазарджик, Пещера, Септември, Батак, Брацигово, Лесичово, Велинград, Белово и Ракитово.

Срокът за изпълнение на договора е 5 години /60 месеца/, считано от датата на подписването.