* Общинските съветници и народният представител от БСП – Йордан Младенов, бяха сред присъстващите на тържественото събитие.

Признателни пещерци сведоха днес глава пред паметника на капитан Николай Сафонов, където по традиция ежегодно се отбелязва годишнината от Освобождението на града от османско иго. Днес за сто и четиридесети път там се събраха граждани, ученици и политици.

Градът е освободен в Руско-турската освободителна война на 6 януари (стар стил)1878 г. от 17-та рота на поручик Панин, а за гарнизон в Пещера остава 8-ма рота на кап. Сафонов от 123-ти Козловски полк.

През 1878 г. Пещера има над 800 къщи, от които около 500 български, около 60 арумънски и около 250 турски и цигански, сочат историческите сведения.  Според справка във връзка с изследване на личността на кап. Сафонов през март 1971 г. ГНС Пещера изпраща писма до Главното управление на архивите на тогавашния СССР и до Орловския музей с молба да се изпрати информация, ако има такава, за този руски офицер, свързал живота си със съдбата на България и на град Пещера. През юни същата година е получен отговор от Главното управление на архивите на СССР, с което се изпращат 4 фотокопия на служебния списък на кап. Сафонов, а от Орловския областен краеведски музей през март 1972 г. се получава писмо- отговор, в което се съобщава, че в музея не разполагат с данни за кап. Сафонов, но ще предприемат проучвания за в бъдеще.

Проучването се подновява през 2016 год. от заместник-кмета Стефан Балабанов. След няколко запитвания до Главното управление на военните архиви на Русия се предоставят на община Пещера всички документи намиращи се в техните архиви за руския офицер. Тези документи са представени и във фотоизложба, подредена във фоайето на читалище „Развитие“.

От тези документи става ясно, че Николай Николаев Сафонов е роден през 1836 г. в Орловска губерния и е от дворянски произход. Изброени са неговите отличия като участник в Кримската война 1853 – 1856 г. , както и че е командир на рота от 1870 г. Като такъв той участва в Руско – турската война през 1877 – 1878 г. и е бил в състава на 123 пехотен Козловски полк от войските на 9 Армейски корпус.
След освобождението на Пещера на 19 януари 1878 г. Осма рота командвана от кап. Сафонов е разположена в града. За съжаление много скоро след края на войната Николай Сафонов умира болен от тиф. Това става на 9 март 1878 г. Погребан е в двора на църквата ”Св. Димитър” с почести от пещерското население.

От Освобождението насам всяка година пещерци са поднасяли цветя и палели свещица в памет на загиналите за България руски войници. Но обикновено това ставало в храмовете на града. Едва през 1962 г. в двора на църквата «Св. Димитър» е построен паметник на капитан Николай Николаевич Сафонов – командир на 8 рота, 123 Козловски пехотен полк.