Инициативният комитет за изграждането на параклис „Свети Никола“ /Оброчния камък/ в Мало Конаре търси подкрепата на всички жители на селото, както и в Пазарджик. В инициативния комитет влизат много и различни по професия хора, но обединени от общата идея да направят храм.

Всичко тръгва от една легенда…

Било много, много отдавна. От поколение на поколение се предава за злата чума, която не подбирала жертвите си – умирали и млади, и стари. Страшна мъка притискала сърцата на хората. И те решили курбан да сторят, милост да измолят. Обрекли овца – курбан за здраве на всички в селото и техните гости. Избраният ден е пролетният празник, посвeтен на Свети Николай Чудотворец, наречен Летни и празнуван на 9 май, за разлика от Зимния Свети Никола, празнуван на 6 декември.

В миналото тържествено се празнувало в местността „Свети Никола“, до южния гробищен парк, където се намира и Оброчният камък.

Защо Оброчният камък е поставен на това място?

Предполага се, че тогавашното село се е простирало на североизток от тук. За да омилостиви чумата, населението решава да се пуснат два впряга с рала, които да тръгнат в противоположни посоки и с бразда да оградят селото и там, където се срещнат, да бъде поставен оброчен камък. Тръгнали ралата в ден „Свети Никола“ около селото и се срещнали на мястото, където днес е Оброчният камък. Самият камък е пренесен от „Градището“, друга старина на Мало Конаре, а това е мястото в началото на селото, откъм кантона, където е старият стопански двор „Бижоргьол“. Над два метра е дълбочината, на която е забит оброчният камък. В миналото около камъка са се колели обречените за курбан овце. Наблизо са врели казаните, а по поляните наоколо е била веселбата.

Нека се опитаме да възродим един много важен за Мало Конаре символ. Да дарим средства, според възможностите си, и построим параклис. Той ще е наше упование, но и наша надежда за едно по-добро бъдеще за Мало Конаре. Заедно ще постигнем много повече! Нека опитаме и времето ще покаже! – призовават от Инициативния комитет.

25оброчен камък

Ако желаете да дарите своята лепта, позвънете на Инициативен комитет: Христо Василев Бързев, общински съветник, тел: 0889677910; Ангел Иванов Мавров; Кирил Петров Тодоров; Елена Трифонова Дъбова, Василка Запринова Витекова,  Жулиета Атанасова Стоянова; Георги Василев Халачев; Цветанка Стойнова Комсалова, Зоя Иванова Пенова.