Към 18 октомври 2017 г. в нашата област са били сключени 69 договора за целево финансиране по програмата за Енергийна ефективност отчитат от МРРБ. От тях към момента са въведени в експлоатация петдесет и една жилищни сгради, а единадесет се водят в процес на довършване. Съобразно броя на сключените договори ние сме на седмо място от областите в страната, става ясно от справката на Министерството. Най-много сгради по програмата се правят в Бургас, където 236 многофамилни блока ще получат финансиране от държавата. Втори са в Благоевград със 189 блока, а трети са област Хасково със 180 сгради.

Най-впечатляващите блокове са в Сопот и Смядово.

В нашата област най-много сгради са санирани в Пазарджик, следван от Панагюрище, Веелинград и Септември.

Вижте какво се отчита за 2017 г. нашата област. В първата колонка са отразени сключените и приведени в изпълнение договори, в последната са завършените, а в третата тези, които все още се изпълняват.

Пазарджик – област 69 69 11 51
Пазарджик 41 41 10 30
Белово 3 3 0 3
Брацигово 3 3 0 3
Велинград 6 6 0 6
Панагюрище 6 6 0 1
Пещера 4 4 0 3
Септември 5 5 1 4
Стрелча 1 1 0 1

27Sopot