В 11.30 ч. днес пред сградата на общинска администрация в Пазарджик ще започне протест за ненасилието в детските градини и училищата в България. Целта ни е да се противопоставим срещу насилието (физическо и вербално) над деца и да поискаме незабавно поставяне на видеонаблюдение във всички помещения на ясли, детски градини и училища, съобщи председателят на Националния инициативен комитет – инж. Васил Николов.

Протестът е част от серия протести в подкрепа на предложенията за промени в образователната система, внесени в Народно събрание през септември 2017 г. от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система:

Внесохме в Народното събрание 14 предложения, съобразно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, изпълнявайки Национална гражданска инициатива. Предложенията ни са свързани с превенция на насилието в детски градини и училища, като главното ни предложение е мандатност на директорите и началниците в системата на образованието.

Предложенията са следните:

1. Въвеждане на мандатност на началниците и директорите в системата на образованието, включително на директорите на ясли, детски градини и училища.

2. Въвеждане на методики за подбор на абсолютно всички постоянни и временни ръководители и служители в системата на образованието.

3. Въвеждане на периодични тестове и събеседвания за определяне на състоянието на всеки един служител в детските ясли, градини и училищата.

4. Създаване на независима комисия за цялостен надзор на системата на образованието, в чиито правомощия да бъде включено и налагане на наказание дисциплинарно уволнение при безспорно установяване на наличие на насилие, независимо от какъв характер от страна на служители в ясла, детска градина или училище.

5. Въвеждане на постоянно наблюдение чрез технически средства във всички помещения на ясли, детски градини и училища.

6. Осигуряване на адекватен брой специалисти като психолози, логопеди, педагози, социални работници и др. във всички ясли, детски градини и училища.

7. Промяна на целия адаптационен модел при първоначалното постъпване и при смяната на ясла, градина или училище.

8. Въвеждане на периодични, ефективни задължителни обучения на служителите в яслите, детските градини и училищата.

9. За всяко дете със СОП да бъде осигурен помощен персонал.

10. Да се разреши на родители при желание и възможност да подпомагат в ежедневните дейности от чисто битов характер яслите, детските градини и училищата.

11. В яслите и детските градини телевизия и интернет да бъдат използвани единствено с учебна цел.

12. Гъвкаво и адекватно финансиране системата на образованието във всичките й аспекти.

13. Оптимизиране на процедурата за учредяване на учителски синдикати.

14. Други мерки за повишаване на качеството на образователната система.

Тъй като отговорните институции дават становища, с които определят най-съществените предложения на инициативата като неподходящи, без да имат съществена мотивировка и водени от явни казионни и лични интереси, бихме желали да поканим вас – хората, да присъствате на протеста, за да се даде максимална публичност и прозрачност.