Утвърдени са формулите за разпределение на средства по единните разходни стандарти за издръжката на едно дете в детска градина или училище, съобщи днес на редовния си брифинг кметът на Пазарджик – Тодор Попов. Новото през тази година е, че са добавени компоненти „стандарт на институция“, „стандарт за брой групи или паралелки“, като се запазва и „брой деца/ученици“.

С новите формули детските градини ще получат средства за логопедичен кабинет, средства за отопление и резерв за непредвидени разходи. За училищата новите компоненти дават също средства за отопление за школата с до 180 ученици, отдалечени от общинския център, както и пари за непредвидени разходи.

Формулите са приети на обсъждане с директорите на образователните институции от общината.