„Училище за родители“ ще има в вече в четири детски градини, съобщи днес кметът на Пазарджик Тодор Попов. Освен занимания в досегашните – „Валентина Терешкова“ и „Юрий Гагарин“, ще започнат срещи с родителите и в „Радост“ и „Снежанка“.

Програмата, по която се осъществява инициативата на Местната комисия за борба с противообществените прояви е обогатена с нови теми. Заниманията се провеждат два пъти месечно и се водят от експерти на комисията. Предлагат се възможности за обсъждане на казуси касаещи възрастовото личностно развитие на детето и методи за правилен родителски подход.

Шест са основните модули, по които ще се работи през тази учебна година – „Детските рисунки, какво ни казват те?“, вариации на общуването, агресията и методи за справяне с нея, опасностите на интернет, ползите от компютърните игри, особеностите на прехода от детска възраст към първи клас, половото възпитание на децата.

Инициативата „Училище за родители“ ще завърши с празник на децата и родителите, който ще се проведе в края на април.