Списъкът на затворените заради непредвидения студ и сняг училища се допълва с още две, съобщиха от РУО на МОН – Пазарджик. Става дума за школата във Виноградец. Във връзка със затруднената обстановка в област Пазарджик, със заповед на кмета на община Септември е преустановен учебният процес  за дните 28 до 02.03.2018 г. вкл. в следните училища:

Септември

Виноградец

ОУ „Георги Бенковски“

Септември

Виноградец

ПГ по транспорт