Във връзка с подобряване на организацията и безопасността на движението ще бъде изградено кръгово кръстовище на улици „Петър Бонев” и бул. „Ал. Стамболийски”. Кръстовището е с параметрите на съществуващите улици с диаметър на кръга 10,00м и две платна по 4,00 м, с необходимите разделителни ивици по ул. „П. Бонев”.

Изграждането ще включва и изместване на съществуващата тролейбусна мрежа, направа на нова, както и ново улично осветление. Ще бъде запазена и обновена съществуващата велосипедна алея.

Стойноста на предвидените строителни дейности е около 100 000 лв, а  срокът за изпълнение – 45 дни. Започването на строителството е планирано за средата на месец април.