Библиотеката се включва в европейската кампания „ Цифрова седмица” с открит урок. 

В Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев”- Пазарджик ще се проведе открит урок, посветен на безопасността в Интернет, събитието е съвместно с Областната дирекция на МВР в града. Тази инициатива в рамките на пан-европейската кампания All Digital Week/Цифрова седмица/, която ще се проведе от 19-25 март 2018 г.

Кампанията е за повишаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии, а лектор от Областната дирекция на МВР ще говори за сигурността в електронното общуване пред ученици от Профилирана гимназия “ Ив.С.Аксаков” в Пазарджик. Инициативата ще се проведе на 22 март 2018 г. от 12,30 ч. в Читалня „ Хуманитарни науки” в библиотеката.