Експерти на РИОСВ и ученици от НУ”Васил Левски” в Пазарджик отбелязаха днес с открит урок Световния ден на водата. Учениците от IV„а”клас, организирани в три отбора, се състезаваха в решаването на водна кръстословица. Малките природолюбители научиха интересни факти за водата, влиянието на човека върху нея и мерките за опазването й от преживяванията на приятеля си „Флупи” във водите на замърсена от хората река. Учениците представиха със свои проекти темите: „Какво ще се случи, ако водата на Земята свърши?“, „Защо водата никога не изчезва?” и „Какво е кръговрат на водата в природата?”

РИОСВ – Пазарджик подари на класния ръководител на IV„а”клас, Нели Манчева образователна карта на България с характерните за всеки регион в страната ни птици, риби, дървета, гъби, животни, плодове, зеленчуци, фолклор, архитектурно-исторически забележителности и др. За активното си включване в инициативата учениците получиха и магнити със защитени растения, опазвани на територията на област Пазарджик.

Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. Оттогава тази дата се отбелязва с инициативи по целия свят. Мотото на кампанията тази година е „Природата за водата“ и има за цел да представи потенциала на различни естествени природни решения за пречистване и/или повторна употреба на водата, които могат да намерят приложение в политиките и добрите практики за управление на водния сектор.