Владимир Молле, служител в Генерална дирекция „Писмени преводи” на Европейската комисия и преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, избра да гостува на 27 март от 13,30 часа в Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” в рамките на програмата „Отново на училище“. Основни сфери на превод на Молле са икономика, финанси и информационните технологии. Той превежда от английски и френски на български език и от български на френски език. Подпомага български министри и експерти с превода на най-високо ниво, често с представители на Европейската централна банка и други Главни дирекции към Комисията. В ПУ „Паисий Хиленндарски” – Пловдив води две магистърски програми- „Превоод и интеркултурна комуникация” и „Превод за европейските институции”.

Целта на инициатива „Отново на училище” е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите най-млади граждани. Служители на европейските институции участват в нея като доброволци – връщат се в завършеното от тях училище или посещават изявило интерес училище, за да представят своята работа и да разкажат какво представлява Европейският съюз, обсъждат с учениците въпроси от европейско естество, които вълнуват и двете страни. Също така представят своята работа, както и възможностите за младите в Европейския съюз, например програмата „Еразъм+” и Европейския корпус за солидарност.

Това е и поводът Владимир Молле да избере младшите посланици на Европейския парламент за своето участие в програмата „Отново на училище”.

Още през 2011 г., с цел провеждане на инициативата в България, Европейската комисия в България създаде младежки екип Европа, чийто дейности се координират от Европейската комисия в България. Екипът се състои от студенти-доброволци, които също се връщат в училището, което са завършили и  представят презентации по европейски теми. През 2018 г. темите, по които те ще говорят с учениците са бъдещето на Европа през погледа на младите, възможностите за младите в ЕС и европейското културно наследство във връзка с Европейската година на културното наследство.
Срещата ще се проведе в зала „Европа” на Гимназията от 13,30 часа.