Сто двадесет и петата годишнина от създаването на ловно -рибарското дружество „Сокол 1839“ в Пазарджик бе ознаменувана с посаждането на точно толкова тополови фиданки по ловните полета край областния град. Сред мъжете с лопата днес бе забелязан и ексобластният управител Трендафил Величков. Много млади хора се присъединиха и помогнаха на авджиите в нелеката задача, но часовете на открито се отразиха добре на всички, решили да посветят времето си на благородната идея.

Дръвчетата са предоставени безвъзмездно от Горско стопанство „Пазарджик”, а от „Напоителни системи”-клон Пазарджик са заравнили терена на добра воля.