В два обекта в Пазарджик, два в Панагюрище и един във Велинград служители на ТД на НАП- Пловдив са установили  данъчни нарушения, за които се налага принудителната административна мярка „Запечатване на обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

До 9 април няма да работи магазинът за железарски стоки, който се намира срещу градската градина. Той е собственост на фирма „Кристина 2006“ ЕООД. Данъчните са констатирали, че там не се издават касови бележки. Вторият магазин спипан в същото прегрешение се намира на бул. „Христо Ботев“ в Пазарджик и е собственост на фирма „Евро 07“ ЕООД в него се предлагат промишлени стоки.

Два обекта на една и съща фирма – „Систа груп“ ООД са запечатани в Панагюрище, те се намират на  ул. „Раковска“ № 1 – магазин за хранителни стоки и ул.“Отец Пайсий“ 4 , където се помещават магазин и склад. Във Велинград пък е запечатан павилион на ул. „Клептуза“ 10.

През 2017 г. бяха отчетени опити на търговци да заобикалят запечатването на обект като административна мярка. Това ставаше чрез прехвърляне на стопанисването на обекта в рамките на ден на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. С последните промени в ЗДДС бе прието, че подлежащият на запечатване обект ще бъде затворен независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва, което значително ще намали опитите за заобикаляне на закона, допълват от НАП.

Условието за това е към момента на запечатване на обекта или обектите, които се стопанисват от трето лице, то да знае, че обектът ще бъде запечатан. Обявяването на подлежащите на запечатване обекти в сайта на НАП води до презумпцията, че всяко трето лице знае факта на предстоящото запечатване. До същата презумпция води и поставянето на трайно закрепено съобщение на търговския обект, подлежащ на запечатване.