Завишено количество нитрати констатираха в пробите от питейната вода инспектори от Регионалната здравна инспекция в Пазарджик. Осем са били иззетите проби от различни населени места в община Пазарджик, но единствено водата на Черногорово е дала макар и малки отклонения от нормата. Препоръча се тя да не бъде ползвана за пиене, а само за битови нужди. Изследването е било направено през изминалата седмица.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО СТОЙНОСТ И ДОПУСКНА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
с.Черногорово, общ.Пазарджик Нитрати, mg/dm3 68,6 mg/dm3  50 mg/dm3
ВиК дружество – гр. Пазарджик е в процедура по учредяване на нов водоизточник за подобряване качеството на питейната вода, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001.Предприети са мерки за административна принуда във връзка с констатираните нарушения във водоснабдяването, допълниха от РЗИ – Пазарджик.