Продължава раздаването на индивидуалните хранителни пакети в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за  втори транш на  „Хранителна програма- план 2016 „  , съобщиха от БЧК – Пазарджик.

Раздаването ще продължи до 04 май, всички правоимащи включени в  списъците на АСП, получават по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти –леща-  7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и  мед – 1 кг.

          Право на хранително подпомагане имат следните групи:

·                     Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон 2015/2016г.;

·                     майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

·                      лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

·                     лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;

·                     лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

·                     Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

·                     Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца(ЗСПД), към месец февруари 2017 г

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в 18пункта в цялата област като всеки правоимащ получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

             За град Пазарджик хранителните продукти  се раздават в:

·                    Пункт № 1  ул. „Васил Левски „ № 58 /училище „Климент Охридски“/  от 9.00 – 15.00 часа

·                    Пункт №2  Пенсионерски клуб №3 /моста на лютата/ от 9.00 – 15.00 часа

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

            Приканваме гражданите да се явят в пунктовете за раздаване за да получат хранителните пакети!