Не по-малко от 30 минути пет пъти седмично физическа активност, за да избегнем риска от сериозни заболявания

„Нямам време, много съм уморен, струва много скъпо, вече съм стар….“ Това са най-честите оправдания, за да не бъдем физически активни. Много са факторите от нашето ежедневие, които формират пасивното ни поведение: усилващата се урбанизация, масовото използване на транспортни средства, заседналия начин на живот, недостатъчните зелени площи и съоръжения за отдих и спорт и др. Недостигът на физическа активност засяга 23% от възрастното население и 81% от подрастващите в света – по данни на Световната здравна организация.

Високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, инсулт, диабет, депресия и затлъстяване – можем да избегнем риска от тези заболявания с умерена, но системна физическа активност. Нека не търсим оправдания, а решения. Достатъчно е да се занимаваме физически по половин час пет пъти седмично, така ще укрепим и здравето на костната ни система.

Неслучайно тази година, по повод отбелязването на своята 70-годишнина, Световната здравна организация ще проведе на 20 май в Женева – Швейцария, спортно-оздравително мероприятие под мотото „От думи към дела – стъпвай смело: здравето е за всички“. Хора на различна възраст и с различни възможности ще преминат или пробягат три дистанции /3, 5 и 8 км/, като в инициативата ще се включат здравни учреждения, международни организации и туристически агенции. Една от целите на това мероприятие е да се разгърне международно движение за укрепване на здравето и повишаване на физическата активност на хората.