Към края на 2017 г. населените места в област Пазарджик са 117, от които 13 са градове и 104 – села. В четири населени места, или в 3.4% живеят от 1 до 50 души. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини. В края на 2017 г. в градовете живеят 161 706 души, или 62.7% от населението на областта, а в селата – 96 259 или 37.3%. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.9% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Стрелча, в която живеят 4 525 души, или 1.8% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 108 376 души (42.0%).

Към края на 2017 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 – села.

Населените места без население са 162. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 61, 58 и 11.

В 1 172, или в 22.3% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително.

С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живеят 34.1% от населението на страната.

Към края на 2017 г. страната е разделена на 6 статистически района, 28 области и 265 общини.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 86 927 души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) – 1 325 429 души (18.8%). В шестнадесет области населението е под 200 хил. души и общо в тях живеят 30.1% от населението на страната. Шест области са с население от 200 хил. до 300 хил. души и обхващат 20.2% от населението на страната. Шест са и областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.0%).

Само две области – София (столица) и Кърджали, увеличават населението си през 2017 г. спрямо 2016 г. – съответно с 0.1 и 0.2%. При всички останали области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2.2%, и Смолян – с 2.0%.

Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 72 общини с население под 6 000 души живеят едва 3.9% от населението на страната. В същото време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 41.0% от населението на страната. Най-голяма по население е Столична община (1 325 429), следвана от общините Пловдив (345 213) и Варна (344 748). Най-малката община е Трекляно – 798 души.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.