Изграждане на канализация, благоустрояване, подновяване на хоризонталната маркировка и помощ  за развитие на  спорта поискаха жителите на село Главиница от народните представители Десислава Тодорова, Даниела Малешкова и Димитър Гечев по време на откритата им приемна в населеното място. Има изготвен проект за канализация на село Главиница на стойност 5 милиона лева, но финансиране се чака от години.

Десислава Тодорова пое ангажимент да съдейства за осигуряване на необходимите средства. Народните представители от ГЕРБ ще разговарят и с Областно пътно управление за подновяване на маркировката на пешеходните пътеки пред старческия дом и училището в Главиница както и за поставяне на камера на оживения път Пазарджик-Пещера. Общинският съветник от  ГЕРБ и жител на Главиница Атанас Качаков постави въпроса за прехвърляне  от държавна в общинска собственост на спортна зала, която е била използвана от бившия педагогически институт в Пазарджик.

Ако проектът бъде реализиран залата ще се използва от близкото училище „Д-р Петър Берон“ за физкултурен салон и баскетболен клуб „Хебър“ за отборни тренировки. Димитър Гечев съобщи, че процедурата по прехвърлянето на имота е в ход като има положително становище на образователното министерство, Предложението е внесено в Министерски съвет за разглеждане.