Николай ПРОДАНОВ, Земята на бесите – пещери / Terra Bessica – Cave

На територията на град Велинград, източно от местността Клептуза, се пресичат 24 меридиан и 42 паралел  (24° ИД и 42° СШ). Такива пресечни точки се срещат рядко в населени места, а комбинацията на цифрите прави това явление още по – интересно.

Отбелязването на пресечната точка на 24 меридиан и 42 паралел (24° ИД и 42° СШ) е по идея на професор Г. Пухалев /1935 – 2008г./ от ЛТУ София. Имало е няколко предположения за местонахождението на точката: под местността “Маркови скали”; над квартал Анезица; на северен склон с изглед към хмелови полета; над местността “Благовото” до “Микроязовира”. Изготвен и реализиран е проект за точно локализиране на точката и маркиране на маршрут до нея. Възможни подходи към точката са: през квартал Анезица или през конна база «Сивек» и «Микроязовира».

Изходен пункт е езерото “Клептуза”. Върви се около 20 минути в посока изток покрай «Старите гробища». След 20 минути изкачване достигаме до плато «Гагови ниви», в дясно остават «Маркови скали». По маркирана пътека в посока североизток се върви около 40 минути, след което се изкачваме около 15 минути по стръмен склон и пресичаме коларски път. Над него, на скат е Точката маркирана в бяло-зелено. Има поставени табели.

Axis Mundi ( космическа ос, световна ос, световен стълб, център на света) е повсеместен символ през човешките култури. Изразява контактната точка между небето и земята, където четирите посоки на компаса се срещат.В тази точка се осъществява преминаване и кореспонденция между горните и долни светове. Съобщения от долните светове могат да се възкачат до горните и благословии от горните могат да се спуснат до по-долните и да се разпространят до всички. Точката действа като Omphalos (пъп), началната,изходната точка на света, пъпът на света.

Омфалосът (така се нарича и издутинката в центъра на бойните щитове) е древен религиозен каменен артефакт или baetylus – Ветил. Според древните , Зевс изпратил два орела да прелетят през целия свят и да се срещнат в центъра, в „пъпа“ на света. Каменните омфалоси са използвани за означаване на тази точка и са били поставени на няколко места по Средиземноморието, най-известно от които е Оракулът в Делфи.

Изображението на Axis Mundi се вижда на всякъде по света . Образът е едновременно женски (пъпна връв,осигуряваща храната) и мъжки (фалос,осигуряващ оплождането). То може да е под формата на природен обект (планина, дърво, лоза, димен стълб, огън), или направен от човека (жезъл, кула, стълба, стълбище, пилон, кръст, камбанария, въже, дървени тотеми, стълб, шпил).

Близостта му до небето, може да се влага в религиозни постройки (пагоди, планински храмове, църкви) и светски (обелиск, минаре, фар, ракета, небостъргач). Изображението се явява и в религиозен и в светски контекст. Може да се намери както в шаманските практики и в основните световни религии така и в технологично напредналите „градски центрове“- навсякъде, където съществува импулса да се свързва колона с идеята за центъра.