Ана ГРОЙС, PZdnes.com 

Четвърти „в“ клас от НУ „Отец Паисий“ – Пазарджик посети днес Музея на хляба в Копривщица. Бъдещите петокласници посетиха възрожденския град в рамките на инициативата „клас на месеца“, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик. Класацията се провежда от края на миналата година, а преди броени дни от Комисията обявиха и годишния победител. Класовете, номинирани в конкурса „Клас на месеца”,  получават грамота за участие, а  голямата награда в конкурса – еднодневна екскурзия в страната и призът „Клас на годината”, бяха присъдени в края на учебната година именно на децата от четвърти „в“ клас на пазарджишкото НУ „Отец Паисий“ с класен ръководител Елена Бишурова.

Децата проявиха усърдие и постоянство като издигаха своята номинация всеки месец от ноември досега. През януари бе обявен за „Клас на месеца”. И след това децата продължиха да споделят с членовете на МКБППМН своите добри прояви и инициативи. В номинацията за месец май четвъртокласниците разказват, че са участвали в два конкурса – на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев” с рисунки и на фондация „Тебешир” с приказки за своята учителка. Специално внимание отделили на подготовката за благотворителния концерт „Да протегнем на Митко ръка”, който училището организира. Включили се и в седмицата на четенето. Днешният ден за тях бе емоционално и атрактивно преживяване – коментира секретарят на МКБППМН и инициатор на класацията Бисерка Трайкова.

08копривщица1