В топ 10 на училищата с най-висок успех от матурата по български език и литература от тазгодишната кампания няма пазарджишко школо. В класацията направена от МОН представители имат само четири български града – София, Пловдив, Бургас и Варна.

215 зрелостници са постигнали максималните 100 точки на един от двата изпита. През миналата година са успели да го постигнат едва 18 души. Четири пъти намаляват абитуриентите, които не са получили нито една точка – от петнадесет на четирима. С по две пълни шестици са 59 зрелостници, а с по две отлични оценки – 5178. Това е с близо 600 човека повече от 2017 г.

Близо 6500 са отличните оценки на матурата по БЕЛ. Слаба оценка са изкарали 3025, което е с 862 по-малко от предишния випуск. Средният успех по предмета е добър (4,24), а на втората матура – много добър (4,50). По български език и литература зрелостниците са изкарали повече точки – 53,94 спрямо 52,57 през 2017 г.

Анализът сочи, че зрелостниците се справят добре при правописа на съгласни звукове и пунктуацията в сложните изречения. В същото време допълнителна работа е необходима за слято, полуслято и разделно писане на думите и пунктуацията в простото изречение. Повече ученици са работили по 41 задача за създаване на интерпретативен текст по стихотворението на Никола Вапцаров „Вяра“. Близо 50% от зрелостниците са предпочели да пишат есе, а интерпретативно съчинение – 32,7%.  Малко над 3% от явилите се на матурата са решили да препишат стихотворението и са получили нула точки на задачата. Имало е и случаи на ученици, които са преразказвали произведението.

Най-голям интерес към втората задължителна матура има към английски език и биология. Явили са се съответно 13 522 и 12 374 души. Близо 6000 са положили изпит по география. Повишение на резултатите има по английски език, география, история, математика, немски и руски език, физика и философия. Отличните оценки са 13 380, което е с над 200 повече от миналата година. Двойките също намаляват от 3190 на 2228. „Тази положителна тенденция е плод на усилията и целенасочената работа на учителите. Трябва да насочим вниманието си и към останалите предмети, за да подобрим представянето на учениците“, подчерта заместник-министър Таня Михайлова.

Най-добре по региони на първата матура са се справили зрелостниците в София-град, Смолян и Пловдив, а на втората – в София-град, Бургас и Пловдив. Най-слаби са резултатите по БЕЛ в Кърджали, Силистра и Ямбол, а по предметите по избор – в Разград, Кюстендил и Перник. Най-добри резултати по български език са показали учениците на 91 Немска гимназия и 164 Испанска гимназия в София и Езиковата гимназия „Пловдив“, а на втората матура – на Американския колеж, Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ и Първа английска гимназия в София.

Ето и училищата с най-добър резултат от български език и литература:

1. 91 Немска езикова гимназия – София, със среден успех 5.62

2. 164 Гимназия с испански език – София, със среден успех 5.61
3. Езикова гимназия „Пловдив“ – Пловдив, със среден успех 5.58
4. 73 СУПЧЕ „Владислав Граматик“ – София, със среден успех 5.55
5. Американски колеж – София, със среден успех 5.55
6. СМГ – София, със среден успех 5.52
7. Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Пловдив, със среден успех 5.51
8. Първа езикова гимназия – Варна, със среден успех 5.50
9. ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, със среден успех 5.49
10. Първа Английска езикова гимназия – София – 5.47
Сред училищата с най-добър резултат от Втори държавен зрелостен изпит – 2018 г.

1. Американски колеж – София – със среден успех 5,93

2. ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ – София – със среден успех 5,84
3. 1 АЕГ – София – със среден успех 5,84
4. СМГ – София – със среден успех 5,83
5. Езикова гимназия „Пловдив“ – със среден успех 5,83
6. Първа езикова гимназия – Варна – със среден успех 5,82
7. ЧЕГ „Проф. Д-р В. Златарски“ – София – със среден успех 5,82
8. ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас – със среден успех 5,77
9. АЕГ „Гео Милев“ – Бургас – със среден успех 5,74
10. ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ – София – със среден успех 5,73