Под председателството на областния управител на Пазарджик Стефан Мирев се проведе поредното изнесено заседание на Областния съвет за развитие. Домакин на събитието беше кметът на община Стрелча Стойно Чачов.  В заседанието участваха кметове на общини, председатели и представители на общински съвети от област Пазарджик, ръководители на държавни институции, представители на синдикати, организации на работодатели.

По покана на областния управител, на заседанието присъстваха заместник-председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) ген. Кирил Войнов и началникът на регионален отдел „Южна Централна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ ген. Йордан Кюмюрджиев. Те отчетоха добро техническо състояние на язовирите в област Пазарджик. По време на дискусията бяха обсъдени и предстоящите промени в Закона за водите, както и възможността за прехвърлянето на общинските язовири към новото предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Предвижда създаването на държавно предприятие към Министерство на икономиката, което ще стопанисва всички язовири публична държавна собственост, без язовирите, които се стопанисват от  Напоителни системи и от НЕК. С решение на общинските съвети, общините ще могат да предадат за стопанисване на държавата язовирите, които не могат да поддържат поради отпаднала необходимост или липса на средства. Предвижда се и създаването на търговско дружество, което ще извършва ремонт на всички язовири.

Списъкът на язовирите, които следва да бъдат ремонтирани ще се изготвя от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и  няма да има значение чия собственост е язовирът. Когато се установи, че е извършен ремонт на опасен язовир общинска собственост, общината ще трябва да възстанови изразходваните средства за извършения ремонт. Измененията в Закона за водите ще бъдат приети до края на лятото. В срок до три месеца, общините трябва да направят анализ и преценка, кои язовири ще могат да стопанисват съгласно изискванията на закона. В област Пазарджик са локализирани и проверени общо 99 язовира. Държавна собственост са 16 от тях, общинска собственост са 67, а частна собственост са 14. Собствеността на два язовира е неизяснена.

Началникът на РУО Пазарджик, Валентина Кайтазова представи анализ на училищната мрежа в област Пазарджик и основните задължения на институциите във връзка с функциониране на Механизма по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. С постановление на МС от 8 юни 2018г., механизмът става постоянно действащ.

Контролът на регионално ниво е възложен на областния управител, началникът на Регионалното управление на образованието осъществява координация и ръководство на екипите за обхват на областно ниво съвместно с областния управител.

12369 са обходените адреси през тази учебна година в област Пазарджик, 862 са записаните деца в училище, броят на незаписаните деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка варира между 23 и 25%. 52 от училищата в областта през учебната 2017/2018г., са с общ брой ученици между 200 и 300, увеличава се броят на училищата с по-малко от 100 ученици. Над 45 вида са професиите и специалностите, които се предлагат в професионалните гимназии, въведено е дуално обучение в общините Панагюрище, Пазарджик, Пещера и Сърница.

По време на заседанието беше представен и обсъден вариантът за нов териториален обхват на районите от ниво 2 /NUTS 2/ в Република България. Членовете на съвета гласуваха и междинна оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик.

Кметът на общината-домакин на заседанието, Стойно Чачов отправи за пореден път искане към Областно пътно управление и Агенция „Пътна инфраструктура“ за необходимостта от спешен ремонт и поставяне на пътна маркировка на два републикански пътя – Пазарджик – Стрелча и Стрелча – Копривщица.

Следващото заседание на Областния съвет за развитие ще се проведе през м. септември, домакин ще бъде община Сърница.