За 26 юни е насрочено следващото заседание по административно дело No 524/2018 г., което днес бе гледано от Първи състав на Административен съд – Пазарджик. То бе образувано по жалба на седем общински съветника, относно изпълнението на Наредбата за паркиране и отмяната на пропуските на съветници и кметове на населени места с кметска заповед. Съветниците имат претенцията, че наредбата не е спазена и кметът Тодор Попов самоволно е отменил правата им. Освен това обхватът на улиците, които в момента се обслужват от служители на Контур 7, не били определени по надлежния ред с решение на местния Общински съвет.

Жалбоподателите поискаха от съда да изиска по служебен ред подробно описание на улиците и паркингите обслужвани от „Синя зона“, както и нормативните разпоредби, с които те са били обособени.

Според Чавдар Чавдаров, Благо Петров, Евтим Янев, Атанас Шопов, Малина Златева – Консулова, Руди Синапов и Атанас Качаков от страна на градоначалника е извършено нарушение, тъй като заповедта му отменя действието на пропуските на кметовете на населени места и общинските съветници, които са им били издадени в началото на тази календарна година и не противоречат на Наредбата. По нея тепърва предстоят промени, но към момента на жалбата тя е в сила, а въпреки това правата на съветниците и кметовте на населени места са нарушени. Това им дава основание да поискат от съда отмяна на кметската заповед.

Тя бе издадена в средата на миналия месец и вместо както досега да паркират на всички зони в града, съветниците, кметовете на кметства и служителите на общинската администрация ще могат да паркират безплатно само в зоната на бул. „Мария Луиза“ и паркинга ул. „Цанко Церковски“ 4. При това в рамките само на един час.