За периода 1-ви януари – 31 март 2018 г. в област Пазарджик са регистрирани общо 20 суицидни опита, което е с 5 по-малко, в сравнение със същия период на миналата година. Информацията се обобщава на база суицидните карти, които се подават в РЗИ от спешните центрове и лечебните заведения в областта и се регистрират в електронния Национален регистър на самоубийствата в Република България.

Осем от всички опити са завършили със смърт, а останалите 12 са били неуспешни. Средната възраст на общо суицидните опити /реализирани и нереализирани/е 45,4 г.

От всички направени опити 70% са на мъже, 30% на жени. Наблюдава се увеличаване на общо суицидните опити при мъжете с 10% от първо тримесечие на 2017 г. и намаляване на същите при жените – с 10%.

Разпределени по използван суициден способ общо суцидните опити са разпределени по следния начин: най-често използваният суициден способ е „отравянето с медикаменти“ – 40%. Следва „обесването“ – 30%; „самоотравяне с химични вещества“ – 15%; с 5% са „порязване с хладно оръжие“, „електрически ток“ и „комбиниран способ“ /използването на 2 способа едновременно/. „Друго“ – 10% /не е пояснено в суицидната карта/.

При общо суицидните опити по-голям е броят на опитите в градовете на областта -80%, в селата – 20%.

По признака трудова заетост при общо суицидните опити водеща е групата на пенсионерите, следват работещите, безработните и последна е групата на учащите.

През месеците април и май са извършени общо 10 суицидни опита: 3 от жени и 7 от мъже /при мъжете 4 са завършили със смърт/.