Министерският съвет реши да обяви имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, намиращи се в област Пазарджик. Те са предоставени за управление на Министерство на отбраната. За Министерството на отбраната и Българската армия отпада необходимостта от ползването на имотите – публична държавна собственост, а като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия – продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост.  Имотите са на територията на община Пещера и са два – поземлен имот, находящ се в землището на с. Капитан Димитриево, м. „Еловиците“, е с площ от 14281 кв. м и е застроен с 3 броя сгради. В землището на с. Капитан Димитриево е разположен и другият имот, който е с площ от 69 686 кв. м. и е застроен с 12 броя сгради.