Седем фирми, които развиват дейност на територията на нашата област са получили одобрение, за да реализират проектите си с безвъзмездно финансиране от програмата на ЕС за развитие на селските райони.

Става дума за инвестиции в материални активи, а фирмите са:

1. М.К.Д. ЕООД – с проект за изграждане на база за преработка на плодове и зеленчуци, и три броя хладилни камери.

2. „Оранжерии-Гимел“АД – за закупуване на технологично оборудване и СМР по реконструкция на цех за производство на салати, и предприятие за лиофилизация на плодове и зеленчуци заеднос хладилно стопанство в землищетето на с. Братаница.

3. „ЕКО МЕС“ –  за технологична модернизация и закупуване на специализирани транспортни средства.

4. Мандра „Равногор“ ООД – Техническа модернизация и подобряване на дейността на „Равногор“ ООД.

5.  ТАЙГЪР МЕС ООД – Технологична модернизация и увеличаване на конкурентоспособността на „Тайгър мес” ООД, чрез инвестиции в оборудване за месопреработка

6. „Марица – Екофроуз“ ЕАД – за предприятие за стерилизирани зеленчукови консерви – гр. Пазарджик.

7. Бошнаков – Велинград ЕООД – за „Оборудване на цех за производство на сирене в УПИ XI-стопански двор, в землището на с. Паталеница.

Всяка от фирмите е гарантирала, че ще запази сега съществуващия брой работни места, като при първа възможност ще разкрие и нови, за производството си.