Рекорден брой ученици от областта – 14 046, от сто и десет училища са били обхванати в програмата на Министерството на образованието – „Твоят час“, през изтеклата учена 2017/18 г. Това обобщиха днес експерти и преподаватели в Регионалното управление на образованието в Пазарджик.

26мон5

Резултатите бяха презентирани от шефката Валентина Кайтазова, която подчерта, че стотици учители от над осемдесет школа са се включили в проекта. Най-много участници от малките класове са били разпределени в групи, които имат за цел да подпомагат техните способности за учене в областта на български език и литература, а втората група касае математиката.

В горните класове са били създадени клубове за усвояване на природни науки, а също така и чужди езици. Две са в областта училищата, в които българският език не се явява матерен и съвсем естествено там усилията са били насочени към преодоляване на пропуските и усвояването на книжовната ни граматика и лексика. Единадесет пък са школата в региона където подобни групи са напълно излишни, като цяло децата са били обхванати в клубове които стимулират и техните творчески възможности. 478 са били групите за деца с обучителни затруднения, а 647 за занимания по интереси, сочи статистиката на РУО на МОН.

26мон1 26мон2 26мон3 26мон4

Участниците в конференцията можеха да се запознаят и с постиженията на учениците в различни области и проявления на проекта „Твоят час“, тъй като във фоайето на РУО на МОН е експонирана изложба с изделия създадени през учебната година от участници в проекта.

Той намира все по-голяма популярност сред децата от всички училища в областта, като бройка те са се увеличили в сравнение с миналата година. Освен възможността за подобряването на качеството на усвояване на знания, децата са получили и шанс за успешна реализация на своите творчески способности.

„Нашата основна цел е да вдъхновяваме децата, да ги накараме сами да пожелаят да се развиват и всъщност, това е най-голямата награда, която може да получи един учител от своите възпитаници“, каза в заключение Валентина Кайтазова.

Тя цитира в презентацията си големия педагог и философ – Джон Лок, който казва: „Великото изкуство да се научи много, е да се започне с малкото“ и писателя Уилям Уорд: „Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Водещият учител показва. Великият учител вдъхновява.“