Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което ще се проведе утре, от 11.00ч. в х-л „Форум“ гр. Пазарджик.

По време на заседанието ще бъде представен и обсъден Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.)  за 2017 г. Ще бъдат презентирани новите правила за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г. В дневния ред на заседанието са включени и презентации за изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. в Южен централен район. Членовете на съвета ще се запознаят с изпълнението на проект INSiGHTS – Интегрирани стратегии за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

На заседанието ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.