На официална церемония  вчера, в ритуалната зала в сградата на Община Панагюрище, кметът Никола Белишки, заедно със заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, връчи на отличниците на град Панагюрище почетния знак „Златен ключ“.

Съгласно Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, почетен знак „Златен ключ” се връчва на учениците, завършили средно образование в училища на територията на общината с успех от 5.80 до 6.00.

Тази година абитуриентите с такъв успех са:

 1. Тодор Иванов Пъков – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,99
 2. Надежда Николаева Бакърджиева – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,95
 3. Десислава Петкова Ботева – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,94
 4. Константин Стоянов Цветков – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,93
 5. Ива Иванова Тричкова – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,90
 6. Петър Ненчов Узунов – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,90
 7. Стефания Христова Димитрова – ПГИТМТ, с успех: отличен 5,90
 8. Галина Иванова Йончева – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,88
 9. Лушка Станчова Кокотанекова – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,87
 10. Нелина Панчова Маслева – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,87
 11. Петър Стоянов Терзийски – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,86
 12. Полина Николаева Панайотова – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,84
 13. Десислава Димитрова Оловенекова – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,83
 14. Петя Георгиева Навущанова – ПГИТМТ, с успех: отличен 5,83
 15. Станислав Петков Дюлгяров – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,83
 16. Цветелин Петков Сираков – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,83
 17. Станислава Петрова Захариева – СУ „Нешо Бончев“, с успех: отличен 5,80

На събитието присъстваха директорът на СУ „Нешо Бончев“ Веска Барова, директорът на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм Лушка Апостолова, класните ръководители на отличниците – Георги Георгиев, Кристина Хаинова, Анка Тодорова.

Кметският екип благодари на зрелостниците за упорития труд, целеустременост и амбициозност и им пожела да бъдат здрави, вдъхновени, смели в мечтите и решенията си, да опознават красивото и доброто в света и да не забравят своя роден край.

27ключ1