Пазарджиклии харесват повече стария герб на града, от този когото днес срещаме по обществени сгради, знамена и официални документи. Спорът се завихри в група „Аз съм от Пазарджик“, където бяха публикувани двата варианта на символа.

Радетел за връщането на стария герб на Пазарджик е хералдикът Александър Алексиев, от много време насам той настоява въпросът да бъде разгледан и обществото също да изрази своето мнение. Старият герб е много по-достолепен от ползвания в момента.

Представлява щит, който е разделен на три. В долната част на синьо поле е рогът на изобилието – показва, че Пазарджик има плодородна почва, че е град, в който се развива земеделието. Тогава той е познат също като градът на ориза и затова има и един стрък ориз. Горната част е отделена чрез синя линия, символизираща водното богатство от реките.

В лявата част има изправен лъв, който символизира България и показва, че това е български град. В дясната е жезълът Кадуцей на бог Хермес, който е символ на търговията. Тези три елемента от стария герб на Пазарджик са валидни и днес. Отгоре на герба има четири рангови кули (когато са пет, градът е столица), което показва, че градът е областен. Това е наистина уникално и красиво и моята идея е този герб да се върне, казва Александър Алексиев.

Новият герб на града е доста по-схематичен и не така впечатляващ. Той дори не изразява всички достойнства на Пазарджик.

Настоящата емблема на град Пазарджик, която погрешно бива наречена герб, е била приета за символ на града след конкурс на 10 октомври 1974 година по инициатива на кмета на града Стоица Вардин. Самият конкурс започва още през март 1973 година, но не излъчва първа награда. Втората печели скулптурът Тома Попов и неговото пластично изображение на настоящата емблема. Тя заменя използваната като почетен знак значка от 1966 година.

През 2001 година има нов конкурс за символ на града, който бива спечелен от художника Марин Маринов с неговото графично (черно-бяло) и  цветно изображение на емблемата на Тома Попов. Това става по инициатива на тогавашният председател на Общинския съвет и сегашен кмет на град Пазарджик Тодор Попов на 10 май 2007 година. Въпреки това след забележки на комисията той не бива утвърден.

Емблемата има три основни символа – Родопите, Тракийския конник и  река Марица. Тя има форма на щит. Връхното му окончание е вълнообразно и символизира релефа на Родопите, които ограждат от юг Тракийското поле. Щитът е разделен диагонално на две половини. В дясно – долната половина на по-ниско ниво от горната е символизирана река Марица, изобразена с три вълнообразни пластични линии. В дясно опират в контура, получена от сваленото ниво. В лявата горна половина има стилизиран релеф – парафраза на Тракийския конник.  Това днес е емблемата на нашия град, но заради факта, че не отговаря на  основни правила на науката хералдика, то това не може да бъде наречено герб, както фигурира в Наредбата за символите на Община Пазарджик, казва Александър Алексиев.