Регионалното управление на образованието- Пазарджик уведомява ученици и родители за извършените и предстоящи дейности във връзка с приемане на ученици в осми клас.

1. Съобразно графика на МОН е извършен І-ви етап на класиране на учениците, като класирането е публикувано на сайта https://priem.mon.bg. В І-ви етап на класирането са участвали 1764 (79%) кандидати от 2225 завършващи 7 клас (в това число и 33 ученици от други области).

Класирани на І-ви етап са 1717 ученици, не са класирани по нито едно от желанията си 47 ученици, а 431 ученици не са подали заявление за участие.

Приети по първо желание са 1494 ученици.

768 ученици са класирани в профилирани паралелки, а 949 ученици са класирани в професионални паралелки.

2. Не се осъществява прием в следните профили и професии на съответните училища:

Училище

Професия

Специалност

Брой паралелки

 1. Професионална гимназия по икономика и туризъм, гр. Велинград
Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство

1

 1. Професионална гимназия по транспорт, с. Виноградец
Техник по транспортна техника Пътно- строителна техника

1

 1. Профилирана гимназия „Ив. С. Аксаков“, гр. Пазарджик
Аниматор в туризма Туристическа анимация

1

Училище

Профил

Брой паралелки

 1. СУ „Народни будители“, гр. Брацигово
Профил: Природни науки

1

 1. СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище
Профил: Изобразително изкуство

1

3.         Най-предпочитани са паралелките с профил „Чужди езици“ в ЕГ „Б. Брехт“- с профилиращи предмети английски с немски език и немски с английски език, следвани от паралелките с профили „Математически“ и „Софтуерни и хардуерни науки“ в ПМГ „К. Величков“.

Статистиката за минималния и максималния бал за всички училища в региона можете да намерите на сайта на РУО – Пазарджик, в раздел „Държавен план-прием- 2018/2019 г.“.

 

4. Какво предстои до края на кампанията:

 • Всички ученици, които са приети на първо класиране, могат да се запишат в съответното училище в срок от 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
 • Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на І-ви етап, следва да отидат в училището, в което са приети и да подадат заявление за участие във второ етап в посочения по-горе срок. Те трябва да бъдат спокойни- ако не успеят да се класират на по-предно желание на втори етап, мястото им от първи етап се запазва.
 • Всички некласирани ученици на първи етап не трябва да предприемат нищо. Те автоматично участват във втори етап на класиране, без да подават заявление. Обявяването на списъците с класираните на втори етап е в срок до 12.07.2018 г. вкл.
 • Изключително важно е не участвалите (не подали заявления) на първи етап ученици (≈20%) да подадат заявления за участие в трети етап на класиране в срок от 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
 • Срокът за обявяване на класираните на трети етап ученици е до 26.07.2018 г. вкл.а срокът за записване от 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване се определя от директора на училището със свободни места след този етап на класиране в срок до 11.09.2018 г. вкл.
 • Утвърждаване от началника на РУО- Пазарджик на осъществения държавен план-прием- в срок до 14.09.2018 г. вкл.

 

Подробна информация за цялостната кампания по приема на ученици е публикувана на сайта на РУО – Пазарджик – www.riopz.com.