Нов младши прокурор започна работа в Районна прокуратура – Пазарджик. Той се нарича Борис Петков, а назначението му стана факт, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Общо 31 кандидати за младши прокурори на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури и 18 кандидати за младши следователи в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, стартираха работа в страната от началото на тази седмица.

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет пък бяха назначи 34 младши съдии в районните съдилища. Магдалена Татарева, която е била младши съдия в Окръжен съд – Пазарджик ще замине за Панагюрище, където ще бъде съдия. Мария Ненова също вече има ранг на съдия, но от Окръжен съд преминава в Районен съд – Пазарджик.

Съдийската колегия възложи на младшите съдии, назначени на длъжността „съдия“ в районните съдилища, да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.