* Снимка: Архив

 За 8 юли Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за 4 области в Северна България – Враца, Плевен, Ловеч и Габрово. Там се очакват значителни валежи с количества около 30 л/кв.м, на отделни места в изброените области до 45-65 л/кв.м. В останалата по-голяма част от страната (без областите Видин, Перник, Кюстендил, Ямбол и Бургас) предупреждението е от първа степен (жълт код) за очаквани валежи с количества около 20 л/кв.м., в отделни райони до 30-35 л/кв.м. Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:
•    В следобедните и вечерните часове в събота – във водосбора на Марица (по основната река над Пазарджик и в притоците ѝ Ибър, Стара (Костенецка), Крива, Яденица и Чепинска)
•    През нощта на срещу неделя и в сутрешните часове на деня – в Старопланинските и Родопските притоци на Марица, Тополница, Луда Яна, Пясъчник, Въча, Първенецка, Стряма и в Луковица (приток на Чепеларска)
•    В следобедните и вечерните часове утре – във водосбора на Марица (в горните течения на притоците ѝ Чепинска, Стара (Пещерска), Въча) и в горното течение на Арда (в притоците ѝ Черешовска и Черна река)
•    Вечерта на 9 юли и срещу 10 – във водосбора на Тунджа (в притоците ѝ над яз. „Копринка“) и във водосбора на Марица (в горното течение на основната река и в притоците ѝ Ибър, Стара (Костенецка), Чепеларска и  Брезовска река).

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Марица при Пловдив ще премине над жълтия праг за предупреждение на 10 юли.
  • Системата за ранно предупреждениепрогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Черна река при Смолян е възможно да достигне жълтия праг на внимание вечерта на 10 юли.
  • Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/
  • 08PrognozaBG_0