Започна изграждането на втория електропровод за гр.Сърница, който ще осигури още едно енергийно трасе посредством нова кабелна линия, която ще захранва с електричество Община Сърница. Електрическата линия е с капацитет 20 kV, която ще започва от кабелната муфа на границата с общ.Доспат до бетонно комплексен трансформаторен пост „Михайлов” (хотел Евелин).

Трасето попада в обхвата на пътя м.Крушата – м.Бардуче. Новото кабелно трасе е съобразено с особеностите на терена в района, като кабелите ще се полагат директно в изкоп, а при пресичане на пътища, дерета и водостоци – в специални защитни тръби, и е съгласувано с ресорните институции – Община Сърница, Агенция „Пътна инфраструктура”, Министерство на околната среда и водите, Министерство на енергетиката. Изборът на трасе е направен след обстойно предварително проучване от експерти и е съобразено с природните условия, съществуващите подземни съоръжения и комуникации.

Така ще се осигурят подходящи условия за ремонт при евентуално отстраняване на аварии. Проектът е на стойност около 2 млн. лв., осигурени от енергийния оператор за Югозападна България „Електроразпределение Юг” ЕАД. С привеждане в експлоатация на новото кабелно трасе ще се осигури двустранно захранване на община Сърница, което ще доведе до намаляване на разходите на ел.енергия, авариите и смущенията на потребители заради честите прекъсвания в електрозахранването. Освен това ще покрие с електрическо захранване важен за собствениците на имоти терен – местностите Хановете и Бардуча.

Предвижда се след изграждане на трасето да бъде извършена промяна на схемата на захранване – 2/3 от гр.Сърница ще се захранва от новата кабелна линия, а останалата част от града и околните села ще се захранват от съществуващата.

Инициативата за осъществяването на проекта бе подета в началото на 2016 година от кмета на общината  Неби Бозов в сътрудничество със зам.председателя на парламентарната комисия по енергетика в 43-то Народно събрание на Република България Рамадан Аталай. Съвместно бяха проведоха серия от разговори с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и ръководството на „Електроразпределение Юг” относно огромната необходимост от изграждането на още една електрическа линия за гр.Сърница.

Един от важните фактори за реализацията на проекта е обстоятелството, че новото енергийно трасе ще захранва местностите Хановете и Бардуча, за които до този момент няма осигурено електричество. В тази връзка КЕЦ Девин приканва всички собственици на имоти в посочените местности, които желаят да се присъединят към новото трасе, да подадат нови заявления в клоновете на оператора в гр.Велинград или гр.Девин. Подадените до настоящия момент са с изтекъл срок на извършване на услугата и енергийният оператор не би могъл да ги обработи.