Треви и бурени покълнаха и се развиват успешно около оградата на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ в Пазарджик, сигнализира наша читателка, която е подразнена от гледката. Веднага след като получихме снимката ѝ, ние подадохме сигнал в Общината. Днес от тревата няма и следа. За да подадете сигнал е най-добре да ползвате тел: 034/96 96 96. Така няма да се налага медиите да бъдат посредник при решаването на вашия проблем, съветват от администрацията.

11ограда10бурени

Припомняме, че от 15-ти декември 2016 г. Община Пазарджик разполага с КОЛ ЦЕНТЪР за обслужване на граждани, фирми и институции, чрез генериране на входящи и изходящи обаждания, справки, както и обслужване и по други комуникационни канали – E-mail, SMS, гласови съобщения, чат на живо. 

Освен чрез сайта на Община Пазарджик, гражданите вече ще могат да се свържат и с Контактния център на: телефон 034/96 96 96. На него ще се подават сигнали във връзка с :

  • приемане и обработка на сигнали, писма, жалби и други.
  • предоставяне на обща информация за функциите, местоположението, работното време и възможностите за контакт със звената на Община Пазарджик.
  • предоставяне на обща информация за услугите, предлагани от Община Пазарджик, начина на тяхното получаване, необходимите документи при подаване на различни заявления за услуги, срокове и цени.
  • подпомагане на гражданите и фирмите при подаване на заявления за извършване на админстративни услуги по електронен път.
  • проследяване развитието на подадените сигнали, писма, жалби и др., след получаване обратна информация от съответните звена на Община Пазарджик.
  • предоставяне на информация на гражданите за текущи дейности и проблеми при обработката на постъпили сигнали, по които звената на общинска администрация са предприели или ще предприемат действия.

Достъпът на гражданите до дежурния телефон е 24 часа в денонощието, като в периода от 8,30 ч. – 20,30 ч. ще се свързват директно с оператор, а след това ще имат възможност да  оставят съобщения на телефонен секретар.