Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и началникът на Регионалното управление по образование – Пазарджик Валентина Кайтазова бяха на официално посещение в Сърница. Визитата бе свързана със заключителния етап от реализирането на проект „Заедно”, реализиран от Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ в София и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – село Абланица и се финансира от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Министърът, учители и директори от училища от региона посетиха гимназията в града, където имаха възможност да обменят опит и добри практики с местните си колеги.

13сърница

 

Преподавателите от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сърница акцентираха върху дейностите по проект „Твоят час“. В момента в училището има 4 групи за обучителни затруднения и 16 по интереси. По отношение на Механизма за обхват и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст те също така посочиха, че в района няма необхванати деца.

Като работеща мярка за задържане на учениците бе посочена и въведеното дуално обучение в паралелка с професия „Туризъм”, специалност „Хотелиерство, ресторантьорство и кетърниг“, която е създадена в партньорство с местния бизнес и общината за осигуряване на обучени кадри, които след завършване на средното си образование да могат да работят в бързо развиващия се в последните години туристически бранш в Сърница.

Също така министър Вълчев проведе и работен разговор с кмета на Община Сърница – Неби Бозов. По време на него бе обсъден проблемът за превоза на учениците от близките села до общинския център, където се намира единствената гимназия на територията на общината. Бозов подчерта, че към настоящия момент около 73 деца всеки ден пътуват от двете села към училището в Сърница, като самия превоз се осъществява на два курса. Това допълнително затруднява както самите ученици, които са принудени да чакат около час след приключване на учебните занятия, за да се приберат, така и училищния персонал, защото трябва да им осигури занимания в съответното време.

Последните деца се извозват до домовете им след 20:00 часа вечерта, което особено през зимните месеци и предвид усложнената пътна обстановка създава опасност от произшествия. Министърът пое ангажимент пред общинското ръководство до началото на следващата учебна година да бъдат предоставени допълнителни финансови средства за осигуряването на още един училищен автобус, с който да могат да се придвижват всички деца наведнъж.

Министър Вълчев бе запознат и с реализацията на проекта по Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020” за извършване на основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Сърница, който е на стойност 1 927 000 лв. Към настоящия момент обществените поръчки за избор на изпълнители за извършване на строително-монтажните работи са приключени и са внесени в Държавен фонд „Земеделие” за извършване на последващ контрол. След одобрението от тяхна страна, ремонтните дейности ще бъдат стартирани. С реализацията на проекта училищната база в Сърница изцяло ще бъде подновена, а самото училище ще придобие подобаващ облик на европейска образователна институция.

Министерството обеща и допълнително финансиране за обновяване на спортната площадка в училището в с. Медени поляни, която към настоящия момент е в лошо състояние и представлява опасност за спортуващите там деца.