„Като омбудсман имам специални задължения към уязвимите групи от обществото и те могат да разчитат на моята подкрепа. Огромните ми притеснения са, че правата на хората с увреждания се неглижират, че средствата за тях буквално изтичат и не достигат до тези, които имат нужда, че се раздават малки суми на калпак, а не според индивидуалните потребности.“

18мая

 

Това каза омбудсманът Мая Манолова при посещението си в Дневния център за възрастни с увреждания в гр. Пазарджик, където беше по покана на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.

„За съжаление, моите притеснения, че в проекта на Закона за хората с увреждания няма никаква реформа, а само имитация на такава, че има подмяна на обещанията, които бяха дадени, се оказаха напълно основателни и аз няма да ставам съучастник в това заблуждаване на хората с увреждания.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова след участието си в заседанието на работната група в Министерството на труда и социалната политика, която изготвя проекта на Закон за хората с увреждания.

Манолова бе категорична, че въпросният проект възпроизвежда на 70% сега действащия, като голяма част от текстовете дори са влошени, вместо да бъдат подобрени.

„Сърцевината на Конвенцията за защита на правата на хората с увреждания е индивидуалната оценка, индивидуалният подход за необходимата подкрепа за всеки човек с увреждане. Според този проект не е ясно как ще се извършва тази индивидуалната оценка, какви са правилата, критериите, принципите, методиката. Не е ясен съставът на комисията, която ще извършва тази оценка, но още по-притеснителното е, че подкрепата, която ще бъде осигурена в резултат на тази оценка се свежда до 4 направления, които и в момента се предвиждат от действащия закон“, заяви Манолова.

18мая1

Тя  посочи, че става въпрос за помощ за адаптиране на жилище, помощни средства за медицински изделия, финансова помощ и социални услуги, което включва и асистентска подкрепа, но нищо не се променя по отношение на помощните средства.

„Хората с увреждания настояват да получават необходимото им помощно средство и медицинско изделие, а не определена сума, с която да се снабдят с такова“, каза омбудсманът. Тя бе категорична, че хората с увреждания не само няма да могат да се снабдят с необходимите им модерни помощни средства и медицински изделия, но същевременно се създава възможност и за злоупотреби.

„Финансовата подкрепа също не е ясно как ще се определя, но има съмнения, че 4-те групи, които са изписани в този проект на хората с увреждания, се определят отново според медицинската експертиза, вид и степен на увреждане и процент на работоспособност. Просто индивидуалната оценка  най-вероятно ще се свежда до това – човекът да бъде включен в съответната група и да получава финансова подкрепа, като изобщо не е ясно как ще се определя“, подчерта Манолова.