Водата на Атолука е негодна за пиене, заради проливните дъждове, съобщиха от РЗИ – Пазарджик. Колиформи над допустимите норми са открити в проби взети от Регионалната здравна инспекция, от където са дадени предписания за извършване на хиперхлориране, почистване на водовземните съоръжения и представяне на контролни проби, с цел постигане изискванията.

По принцип виладжиите на Атолука никога не са ползвали за пиене водата от чешмите си, от както съществува курорта до днес се знае, че единствената годна за пиене вода е тази от каптажа на Кацаровата чешма.

 

Селата в община Белово също са с повишени показатели на колиформи във водата, в тази връзка, както и от община Брацигово са представени контролни проби, които отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001. Предстои представянето на контролната проба от „В и К” ЕООД, гр. Пазарджик.

Поради честите превалявания през отчетния период населените места с повърхностно водоснабдяване бяха със завишени стойности на сензорни и органолептични показатели /цвят и мътност/.