Под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, Съветът за социално партньорство проведе днес редовно заседание. Присъстваха представители на синдикатите в МВР – Синдикалната федерация на служителите в МВР, Националния синдикат на гражданската администрация в МВР, Сдружение „Синдикат на служителите в МВР”, Сдружение синдикален алианс „Сигурност”, Сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, Националния полицейски синдикат и Национален синдикат „Полиция” – Хасково.

Срещата се проведе по определения дневен ред. Партньорите обсъдиха предложения за промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, като се обединиха около становището за консолидирането им. Разгледани бяха също годишните доклади на комисиите за социален диалог в дирекциите на МВР.