С двадесет и девет гласа „За“ днес бюджетът на община Пазарджик за 2018 г. бе актуализиран. Още в началото на заседанието адвокат Чавдар Чавдаров заяви, че се обжалва решението на общинския съвет от миналата сесия за промяната на собствеността на механа „Трифон Зарезан“ от публична в частна общинска собственост. Тази промяна е протестирана от прокуратурата, заяви още общинският съветник и заяви, че има забрана от страна на закона да се правят последващи действия, преди да се е произнесъл Административният съд в Пазарджик. По тази причина тринадесетата фатална точка в дневния ред бе предварително оттеглена от него. Кметът Тодор Попов заяви, че оттегля предложението си и ще се вземе решение по – късно как да се процедира с въпросния имот.

По първа точка, която касае актуализацията на бюджета, градоначалникът заяви, че „по комисии са били обсъждани подробно числата, а най-общо казано в първото полугодие сме поработили доста по-интензивно, а това означава, че са направени малко повече разходи от заложените приходи. Като на база на това се налага малко да орежем разходите за второто полугодие, което ще е нужно за да можем да обезпечим финансово приоритетите, които сме си заложили, най-вече свързани със спортните проекти започнати преди две години. ..Общинският бюджет винаги страда от хронична липса на средства – заяви Тодор Попов – ние направихме обществен консенсус, трябва да бъдем отговорни към приходите, възможностите ни за акумулиране на средства стават все по-малко.“

 

Кметът предупреди, че през есента трябва да се приеме и увеличение на такса – смет, която ще претърпи още едно драстично увеличение и през 2020 г. като този път тежестта ще падне върху гражданите, а до момента по-голямата цена на сметката за отпадъците се е плащала от фирмите.

След това главният финансист Георги Гайдаров представи общата рамка на направените приходи и разходи. Общото увеличение на актуализирания бюджет спрямо първоначалният план е  2 859 407 лв.

Осем милиона е общата сума на собствените приходи от началото на годината до момента. Недоборите на общината възлизат на същата сума. Общинската съветничка Радка Кежева, поиска от колегите си да гласуват десет хиляди лева за разходите на Центъра за възрастни хора с увреждания, които ще бъдат разходвани за заплащане на социални осигуровти, издаване на лични карти и лекарства на обитателите на сградата, които по принцип трябва да бъдат осем човека, но през зимата в центъра има настанени и по шестнадесет човека, допълни тя.

Това предложение бе прието от съветниците, като кметът Тодор Попов заяви, че това означава, че трябва да бъде намален заложен разход в същия размер от друго перо.

В крайна сметка актуализацията бе приета, а заедно с нея и направените през първото полугодие разходи за ремонти на улици, шадравани, ремонти в зоокъта, както и множество други дейности.

    ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА
Обект Уточнен план 2018 г. Актуализация 31.07.2018 г.
§§ ВСИЧКО: Общо бюджет Целева субсидия от РБ          Собствени приходи Общо бюджет Целева субсидия от РБ          Собствени приходи
Общинска дейност Държавна дейност Общинска дейност Общинска дейност Държавна дейност Дофинан-сиране Общинска дейност
2 3 4 5 7 8 10 17 19 20 21 22
Общи държавни служби 0 0 0 0 0 42,274 0 0 0 42,274
Подмяна дограма на сграда кметство Овчеполци 5100 0 0 3,045 3,045
Мулти-функционално устройство 2 бр. за ОА 5201 0 0 5,228 5,228
Компютърни конфигурации 5 бр. ОА 5201 0 0 4,868 4,868
Изграждане на санитарен възел сградата на кметство Ляхово 5202 0 0 14,408 14,408
Косачка за кметство Огняново 5203 0 0 3,225 3,225
Лек автомобил Пежо Партнер за ОА 5204 0 0 11,500 11,500
Отбрана и сигурност 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Образование 12,500 12,500 0 12,500 0 72,527 0 24,569 5,036 42,922
Преустройство на помещения в ДГ Сарая 5100 0 0 1,000 1,000
Ремонт сграда Младежки дом Пазарджик 5100 0 0 36,988 36,988
Преносим компютър ПМГ К. Величков Пазарджик 5201 0 1,169 1,169
Преносим компютър ОУ с.Огняново 5201 0 0
Изграждане на вътрешни санитарни възли в ОУ с.Черногорово 5202 0 2,904 868 2,036
Изграждане детска градина и ясла с. Главиница 5202 0 2,880 2,880
Подмяна на дограма – врати с антипанинг механизъм – 2 бр.  ОУ Проф.Ив. Батаклиев Пазарджик 5202 0 2,844 2,844
Пожароизвестителна инсталация в корпус 2 ДГ Здравец Пазарджик 5203 0 2,549 2,549
Система за видеонаблюдение ДГ Калина Малина Пазарджик 5203 0 2,128 2,128
Силова ел.инсталация на Средношколско общежитие Пазарджик 5203 0 5,511 2,511 3,000
Велоергометър ОУ с. Сарая 5203 2,500 2,500 2,500 2,500
Фитнес уреди – избутване с ръце и крака ОУ с. Сарая 5203 2,500 2,500 2,500 2,500
Фотоапарат за Младежки дом Пазарджик 5205 0 0 2,054 2,054
Детско съоръжение за люлеене и пързаляне ОУ Ст. Захариев Пазарджик 5206 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Открита класна стая – беседка ОУ Хр. Смирненски Пазарджик 5219 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Открита класна стая – беседка ОУ Хр.Ботев Пазарджик 5219 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи 0 0 0 0 0 1,220 0 0 0 1,220
Климатик за пенсионерски клуб №9 Пазарджик 5203 0 0 1,220 1,220
БКС и опазване на околна среда 2,150,266 2,150,266 1,409,000 0 741,266 2,608,745 1,409,000 0 0 1,199,745
Ремонт на ВиК в гр. Пазарджик и населените места на община Пазарджик 5100 110,000 110,000 110,000 0
Основен ремонт на улици, тротоари и площади в населените места на община Пазарджик 5100 300,000 300,000 300,000 0
Основен ремонт на бул. Ал. Стамболийски гр.Пазарджик 0 259,228 259,228
Ремонт водопровод на ул.Антим I-ви гр. Пазарджик 5100 0 0 49,965 49,965
Ремонт ВиК ул. Дунав, ул. Осъм и ул. В. Априлов гр. Пазарджик 0 60,035 60,035
Проект за основен ремонт на ул.К. Величков гр.Пазарджик о.т. 1628 5100 0 0 8,200 8,200
Реновиране квартал Устрем Пазарджик 5100 0 0 33,461 33,461
Моторен трион – БМ Пазара Пазарджик 5203 0 0 1,270 1,270
Моторен храсторез БМ Пазара Пазарджик – 2 бр. 5203 0 0 3,249 3,249
Прътова кастрачка БМ Пазара Пазарджик 5203 0 0 1,390 1,390
Косачка с.Мало Конаре 5203 0 0 2,900 2,900
Инфраструктура в нас.места ел.проводи, осветление, нова кабелизация, стълбове и осветителни тела 5206 60,000 60,000 60,000 0
Изграждане кръгово кръстовище на бул.“Ал.Стамболийски“ и ул. „П.Бонев“ гр.Пазарджик 5206 100,000 100,000 100,000 240,000 240,000
Техническа инфраструктура кв.512 и кв.512 а – Нова автогара гр.Пазарджик 5206 100,000 100,000 100,000 0
Изграждане на детски площадки 5206 39,000 39,000 39,000 35,501 35,501
Детски съоръжения 5206 0 0 0
Изграждане пешеходен мост над р.Марица, свързващ парк „Остров Свобода“ със Зоната на здравето 5206 700,000 700,000 700,000 711,040 700,000 11,040
Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Алеко Константиново 5206 731,266 731,266 731,266 778,826 778,826
Осветление на пешеходни зони между ул. Хан Крум, ул. Гурко и бул. България гр.Пазарджик 5206 0 0 31,919 31,919
Осветление на площада с.Црънча 5206 0 0 9,454 9,454
Входна табела гр.Пазарджик 5206 0 0 5,782 5,782
Благоустрояване на ул.38, 48, 96, 101 и 102 в с.Мало Конаре 5206 59,606 59,606
Благоустрояване на ул. 24 с.Мирянци 5206 0 0 22,222 22,222
Изграждане фитнес площадки 3 бр. гр.Пазарджик 5206 0 0 18,216 18,216
ВиК в кв.512 от т.6085-6086  Пазарджик 5206 0 0 50,633 49,853 780
Канализация на ул.Хр. Касапвелев Пазарджик 5206 0 0 50,699 49,919 780
Художествено осветление църква с.Паталеница 5206 0 0 11,517 11,517
Художествено осветление читалище с.Црънча 5206 0 0 1,813 1,813
Художествено осветление паметна арка – северен вход Пазарджик 5206 0 0 3,249 3,249
Кабелизация и монтиране на стълбове и осветителни тела по улици на гр.Пазарджик, по които ЕВН премахва въздушната мрежа 5206 0 0 8,755 8,755
Фонтан кръгово ул.Цар Освободител и бул. България Пазарджик 5206 0 0 58,948 58,948
Отводняване ул.Цар Симеон и ул.Н.Вапцаров с.Огняново 5206 0 0 2,928 2,928
Благоустрояване на улици № 4 и 14  с.Сарая 5206 0 0 45,761 45,761
Осветление „Централен фонтан“ Пазарджик 5206 0 0 16,927 16,927
Катерушка с.Дебръщица 5206 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Пергула с. Дебръщица 5206 1,620 1,620 1,620 620 620
Пързалка с.Дебръщица 5206 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
Пързалка с.Пищигово 5206 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
Пергула с. Пищигово 5206 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120
Отчуждени имоти с.Звъничево 5400 0 0 7,300 7,300
Отчуждени имоти с.Главиница 5400 0 0 8,951 8,951
Култура 715,300 715,300 715,300 0 0 1,182,153 715,300 0 0 466,853
Ремонт на зала за избори в сградата на културен дом с.Пищигово 5100 0 0 4,095 4,095
Изграждане сауна на стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик 5202 0 0 13,559 13,559
Църковен храм в с.Драгор 5202 0 0 36,301 36,301
Църковен храм с.Сарая 5202 0 0 6,528 6,528
Изграждане на зооклетка за лъвове гр.Пазарджик 5202 0 0 221,032 221,032
Климатици стадион Г. Бенковски гр. Пазарджик – 6 бр. 5203 0 0 14,200 14,200
Водна помпа за стадион Г. Бенковски Пазарджик 5203 0 0 3,165 3,165
Електропастир за зоопарк Пазарджик 5203 0 0 9,928 9,928
Рикши за Жилфонд Пазарджик – 4 бр. 5205 0 0 11,748 11,748
Фотоапарат за Младежки дом Пазарджик 5205 0 0 880 880
Индивидуални места с рафтове стадион Г.Бенковски Пазарджик 5205 0 0 6,100 6,100
Открита спортна плащадка за игра спортен терен – стадион „Георги Бенковски“ гр.Пазарджик 5206 600,000 600,000 600,000 715,300 715,300
Спортни площадки 5206 115,300 115,300 115,300 0
Регенерация тревно покритие на стадион  Г.Бенковски Паз-к 5206 0 0 22,920 22,920
Вертикална планировка и поставяне на седалки в помощно игрище стадион Г. Бенковски Пазарджик 5206 0 0 93,491 93,491
Разширение на мини футболно игрище с.Мокрище 5206 0 0 998 998
Отчуждени места за гробищен парк с.Мокрище 5400 0 0 5,784 5,784
Параклис с.Крали Марко 5503 0 0 16,124 16,124
Транспорт и съобщения 0 0 0 0 0 18,336 0 0 0 18,336
Машина за демаркиране за БМ“Паркинги и охрана“ Пазарджик 5203 18,336
ВСИЧКО: 2,878,066 2,878,066 2,124,300 12,500 741,266 3,925,255 2,124,300 24,569 5,036 1,771,350
1,047,189