Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик изпрати за лечение и доотглеждане в спасителен център три щъркела, две сови и шипобедрена костенурка.

Повечето от откритите птици са млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене и получили различни наранявания.

1щъркел

Сигналите са подадени от Пазарджик, Белово, Септември, с. Мененкьово и с. Алеко Константиново.

Костенурката е намерена ранена на пътното платно на ул. „Болнична” в Пазарджик. Екземплярите с видими наранявания са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, а другите – без видими увреждания, са пуснати в подходяща среда.

РИОСВ – Пазарджик напомня, че не всяка паднала от гнездото малка птица е бедстващ вид. Младите щъркели извършват първите си опити за летене в началото на август, на къси разстояния, между покривите на къщите, и поради неопитност често кацат на неподходящи, нетипични места (улици, дворове и т.н.).

Ако при тези първи опити птицата падне, но няма наранявания, не е необходима човешка намеса. В тези случаи РИОСВ препоръчва 24-часово наблюдение. Ако и след този период птицата не прави опити и/или не успява да полети, тогава трябва да се потърсят институциите за експертна помощ.