Четири кандидати за финансово подпомагане одобри Комисията „Ин витро” на заседанието си, проведено на 1 август 2018 г. Общо 7 бяха заявленията през второто тримесечие на годината, 1 кандидатка оттегли заявлението си, а на две комисията издаде предписания за представяне на липсващи медицински документи.

52 159 лева са изплатени от Община Пазарджик за ин витро процедури през 2017 година. Общо 18 са били допуснати до финансиране от комисията, от тях две кандидатки не са представили фактури за извършени процедури, 1 очаква медицинска интервенция и 10 са с отрицателен резултат, като от тях 3 кандидатстват и през 2018 година.

От одобрените и финансирани през 2017 година  2 семейства вече се радват на 3 бебета. Още три двойки очакват бебета към момента.

До 30-ти юни 2018 година от общинския фонд „Ин витро” са изплатени 21 000 лева. На всички кандидати, одобрени от Комисията „Ин витро” и представили фактури за извършени процедури, са изплатени съответните суми.

Бюджетът на общинския фонд „Ин витро” от началото на 2017 г. вече е 50 000 лева. С решение №1 от 2018 г., с което е приет бюджетът на Община Пазарджик, сумата, предвидена за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми за настоящата година, отново е 50 000 лева. От създаването на общинския фонд „Ин витро” до момента няма кандидати, които да не са били одобрени поради финансов недостиг.