Ремонтът, по проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, затвори временно ул. „Д.Греков“ от Моста на Лютата до ул. „Струма“ в Пазарджик. В момента се извършва обновяване на тротоарната настилка в този участък, а също така и основна трансформация на междублоковото пространство между ул. „Антим I“ и ул. „Дунав“ в областния град.

Цялостният ремонт се финансира от ОП“Региони в растеж“ и е на стойност 7 505 652.73 лв. , от които 1 125 874.91 лв. са национално финансиране, а останалите са от Европейския фонд за регионално развитие. Главната цел на проекта е повишаване на привлекателността на Пазарджик, чрез подобряването на жизнената среда и обновяването на междублоковите пространства в кв. „Марица – Болницата“.

Проектът предвижда обновяването на зеленото пространство при кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“ , като това включва допълнително озеленяване с паркови дървета, цветя и храсти. Обособяване на променадна алея по продължението на канала Паша арк, изграждането на детска площадка и създаването на две нови спортни площадки.

Втората точка от проекта обхваща пространството между ул. Д.Греков, ул. Струма и  бул. Стефан Стамболов. Там също ще бъдат обособени детски и спортни площадки, ще бъдат поставени финтнес уреди за тренировка на открито, скейтборд рампа и маси за тенис на открито. Ще бъде поставено енергоспестяващо осветление на уличната мрежа. В този район на града ще бъдат оформени и нови паркоместа за живущите, ще бъдат подменени тротоарните и алейните настилки.

Идентични ремонти ще бъдат направени и при кръстовището на бул. Княгиня Мария Луиза и ул. Струма, както и кръстовището на бул. Стефан Стамболов с ул. Болнична в областния град.

Проектът е включен в инвестиционната програма на града и реализацията му стартира през пролетта на  тази година, като крайният срок за изпълнение е 4-ти май 2019 г.

Тази част на града ще придобие изцяло нова визия, тъй като жилищните сгради около новата зона за отдих и развлечение бяха санирани.

6площадка