Обявен е конкурс за назначаването на 250 пожарникари във всички районни дирекции на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Общите изисквания към кандидатите са да притежават само българско гражданство, да не са осъждани за умишлени престъпления, да отговарят на изискванията за физическа и психологична годност. Обявените конкурси са за пожарникари, водачи на специални автомобили, спасители и водолази.

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, към ОДМВР – Пазарджик е обявен конкурс:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ПАЗАРДЖИК
– пожарникар – старши пожарникар – 14 (четиринадесет) вакантни длъжности;
– водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар – 2 (две) вакантни длъжности.