* Снимка на фотографа Асен Великов

Дирекция „Национален парк Рила“ е започнала процедура за налагане на административни наказания и санкции за неспазване на режимите в защитената територия, съобщиха от министерството на околната среда и водите (МОСВ). В опит за поставяне на световен рекорд на Гинес за най-голямото планинско хоро в събота, част от участниците от пазарджишкия танцов състав „Чудесия“ нагазиха в едно от Седемте рилски езера. Решението за това е било на режисьора, който е и сред организаторите на събититето – заснемане на най-дългото хоро за книгата на рекордите на Гинес.

По негово нареждане момчетата са нагазили във водите на Близнака и танцували там.

Дирекцията е издала разрешение за заснемане на сцени от филм в събота, в района на циркуса на Седемте рилски езера. Заповедта обаче не е била спазена, извършени са нарушения на Закона за защитените територии, плана за управление на парка и установените режими и норми в парка. На организаторите на събитието – Фондация „Нашият дом е България“, ще бъде потърсена административно-наказателна отговорност за неспазване на поставените условия по издадената съгласувателна заповед на директора на парка. От екоминистерството уточняват, че глоби ще има и за навлезлите нерегламентирано в езерото Близнака.

От министерството уточняват, че за юридически лица Законът за защитените територии предвижда налагане на имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., а на физически лица – глоба, като минималната е в размер от 5 до 100 лв., а максималната от 500 до 5000 лв.