Държавата ще създаде хранилище за електронни документи на всичките регистри. Това стана след днешното заседание на Министерския съвет. Повод за решението е кризата с Търговския регистър, който не работи вече шести ден. Вицепремиерът Томислав Дончев коментира на правителственото заседание, че колкото и да е голяма кризата, това бил само един от регистрите в държавата.

Той добави: „По нормативно изискване всеки подобен регистър, всяка база от данни трябва да е двойно и тройно осигурена. Информацията трябва да се записва на два сървъра, допълнително да се архивира. Очевидно обаче има ситуации, където това не е достатъчно. И това, което се случи преди няколко дни, е живо доказателство за това.Затова до десет дни ще ви предложим решение на Министерски съвет, където създаваме единно държавно хранилище, където всеки държавен регистър още веднъж ще трябва да си прави копие от информацията. Естествено, няма да кажа къде ще бъде, но и технически, и нормативно ще уредим това, за да можем да препятстваме бъдещи подобни кризи. Само ако позволите да отбележа, това показва колко и крехка и уязвима е цялата система, когато мигрираме към решения от типа електронно управление, как една техническа криза може да се превърне в икономическа, търговска и каква ли не друга. И съжалявам да го кажа, но суровата истина е, че оттук нататък, ако искаме да няма подобни кризи, ще трябва да отделяме повече пари, включително и за киберсигурност.”

От своя страна премиерът Бойко Борисов каза: „Това предприятие на практика ще направи един склад за електронните данни – всеки регистър да отива и … информация. Така че… и много важно е, Дончев, като го правите това, да има и надзор. Щото в строителството имаме надзор, който контролира строителството. В изграждането на тези електронни системи няма надзор. Така че това трябва да го отрегулираме, за да може… фирмите, които участват с най-ниските цени, впоследствие слагат и калпавите дискове. Така че да се направи надзор, който да може да следи и този процес.”

Томислав Дончев заяви, че от понеделник Държавната агенция „Електронно управление” прави одит на софтуерното и хардуерното осигуряване на абсолютно всички информационни системи. До края на седмицата се очаква доклад за актуалното състояние, както и евентуално предложение за мерки.