С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Огняново-77“, разположено на територията на област Пазарджик. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера – „Огняново-К“ АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Огняново-77“ е сключен през 2001 г, за срок от 20 години. От него се добиват строителни материали – варовици.

С друго свое решение правителството разреши да бъдат прехвърлени правата и задълженията по предоставена концесия. Софийското дружество „Моние България“ ЕООД е новият концесионер на находище „Блатото“ и на находище „Конак Тарла“, от които се добиват строителни материали – глини. Находищата се намират на територията на община Стралджа, област Ямбол. Концесията за тях е предоставена през септември 2004 г. за 35 години на „Керамична къща Стралджа“ ЕООД, гр. Стралджа. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставените концесии се прехвърлят изцяло на „Моние България“ ЕООД, като условията по концесионните договори остават без промяна.